Namens de fabriek kwam directeur Klaas Hokse op zaterdagmorgen persoonlijk de shirts overhandigen aan het team.

Door de vele wedstrijden waarin het team van trainer Harold Hulst, leider Martin Vos en assistent-grensrechter Johan Compagner hebben in de oude tenue’s hebben gespeeld, was het deze zaterdag dan raak:  “NIEUWE TENUES”

Aanvoerder Stegeman bedankt Klaas Hokse voor de tenues en overhandigt hem mede namens de sponsorcommissie een blijk van waardering, welke zeker een plaats zal krijgen aan de Oude Rijksweg.

Op moment van schrijven was echter nog niet bekend waar aan de Oude Rijksweg. Of “Oostert” bij het fabriekscomplex of “Westert” in een van de ruimtes van de woning van de fam. Hokse.

Eén ding is zeker:  Deze prachtige collage zal zeker een verdiende plek krijgen.