Donderdagavond 18 januari na afloop van de reguliere trainingen heeft de Jachtcommissie Rouveen-West in een bomvolle kantine het nieuwe kantinemeubilair ceremonieel overhandigd aan SC Rouveen.

De jachtcommissies in Rouveen bestaan uit leden die zelf geen jager zijn maar zij beheren de jachtvelden in Rouveen. Deze worden in bejaagbare velden uitgegeven aan de plaatselijke jagers en de commissies zien er op toe dat de jacht op een verantwoorde wijze en volgens de toegestane regels word uitgevoerd. Door het innen van jachtgelden steunen ze lokale initiatieven, verenigingen of goede doelen door iets te schenken. De commissies proberen hiervoor doelen of verenigingen te steunen die er voor de hele Rouveense bevolking zijn.

Dankbaar
Sc Rouveen heeft inmiddels meer dan 500 leden met als gevolg dat op donderdagavond of zaterdagmiddag er nog wel eens gebrek is aan een fijne zitplaats in de kantine. Dus uitbreiding was gewenst. Echter meubilair is duur en de vereniging moet zuinig zijn met de centen maar in voorkomende gevallen kan er soms een beroep gedaan worden op de jachtcommissie. Na een verzoek daartoe heeft de Jachtcommissie Rouveen-West besloten om de aanschaf van een aantal hoge tafels en bijbehorende krukken voor haar rekening te nemen. De voetbalvereniging is de commissie dankbaar voor deze sponsoring.

Getest
Afgelopen donderdagavond heeft de jachtcommissie  het inmiddels aangeschafte meubilair zelf getest. Het bleef nog lang gezellig in de kantine en na afloop gingen de mannen naar huis met een mooi SC Rouveen badlaken.