Wethouder Jan Carlo Bos: “We vinden het belangrijk dat iedereen in onze gemeente buiten kan sporten, bewegen en elkaar op een fijne manier kan ontmoeten.” De gemeente vraagt daarom aan inwoners hun mening te geven. Dit kan door het invullen van een vragenlijst via www.staphorst.nl/enquete. Het is ook mogelijk om de vragenlijst in te vullen in het gemeentehuis. Het invullen kan tot dinsdag 6 februari 2024.

Geef uw mening over spelen, bewegen, sporten en ontmoeten in uw buurt
Wethouder Bos vervolgt: ”Van kinderen horen we graag wat zij vinden van de plekken waar zij buiten spelen en van jongeren en volwassen willen we graag weten wat zij van de plekken vinden om te bewegen, te sporten en elkaar te ontmoeten. Om er met uw inbreng voor te kunnen zorgen dat de speel-, sport-, beweeg- en ontmoetingsplekken in de gemeente Staphorst (nog) beter worden! Doet u mee?”

Verbeteren van speel-, beweeg- en ontmoetingsmogelijkheden buiten
Samen met het bureau Speelplan doet de gemeente dit onderzoek. De bedoeling is om het spelen, bewegen, sporten en ontmoeten buiten nog beter aan te laten sluiten op de behoeften en ideeën van de inwoners. Eerder gingen medewerkers van Speelplan en de gemeente al wandelen met leerlingen van diverse basisscholen in Staphorst, Rouveen, IJhorst en Punthorst. De leerlingen lieten zien waar ze in de buurt spelen, hoe ze dat vinden en wat er mogelijk beter kan. Deze resultaten worden samen met de resultaten van de vragenlijst gebruikt om een nieuw plan voor buiten spelen, sporten, bewegen en ontmoeten te schrijven. Dit plan wordt dit voorjaar aangeboden aan de gemeenteraad.

Bewegen en sporten voor iedereen
Meedoen aan sport- en beweegactiviteiten is niet voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor een deel van de inwoners weinig of niet sport of beweegt. Zeker voor inwoners die verminderd zelfredzaam zijn, bijvoorbeeld vanwege een zichtbare- of niet zichtbare beperking. Stichting MEE doet daarom op dit moment ook onderzoek naar inclusief bewegen en sporten in de gemeente. Om inwoners niet te overvragen zijn de vragen van Stichting MEE ook opgenomen in dit onderzoek, via staphorst.nl/enquete of de vragenlijst in het gemeentehuis.