Ook vandaag voeren we nog steeds water af om weer binnen de zogeheten ‘bandbreedte’ van de waterpeilen in de sloten te komen. En dat lukt goed, al zijn er regionaal verschillen. Om wateroverlast te voorkomen, voeren we volle bak af, maar ook met beleid. Daar waar het moet geven we gas, daar waar het niet meer nodig is met beleid. Noem het gedoseerd, of ‘kamlpies an’. Reden hiervoor is het risico op inzakkende taluds, met alle herstelwerkzaamheden en kosten van dien. Daarnaast zorgen ingezakte taluds ervoor dat het water minder goed kan doorstromen.

Lees meer op ons liveblog Hoogwater: Liveblog: hoogwater op de IJssel en de Vecht | Waterschap Drents Overijsselse Delta (wdodelta.nl)