persbericht

Isala heeft een registratiedossier ingediend van een kant-en-klare medicatiespuit bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Isala is daarmee het eerste ziekenhuis in Nederland dat een eigen bereid generiek geneesmiddel laat registreren. Als de registratie wordt goedgekeurd mag Isala dit product aan alle ziekenhuizen en apotheken in Nederland leveren. Isala wil hiermee een bijdrage blijven leveren aan hoogwaardige kwalitatieve en betaalbare zorg.

Isala is al jaren koploper op het gebied van steriele kant-en-klare medicatiespuiten. Als eerste ziekenhuis introduceerde Isala in 2016 de innovatieve medicatiespuiten. Inmiddels worden er in Zwolle jaarlijks ongeveer 200 duizend geproduceerd. De kant-en-klare medicatiespuiten bieden veel voordelen. Medicatietoediening is veiliger, de spuiten zijn lang houdbaar, en de verpleegkundige is minder tijd kwijt aan het klaarmaken van geneesmiddelen. Verpleegkundigen houden hierdoor meer tijd over voor de patiëntenzorg aan bed. Daarnaast zijn de spuiten kostenbesparend.

Internationale standaarden
De kant-en-klare medicatiespuiten worden inmiddels in de meeste ziekenhuizen gebruikt, zowel op de reguliere verpleegafdelingen, als ook op de OK en de Intensive care. Er wordt geproduceerd volgens de internationale standaarden. De ziekenhuisapotheek van Isala, die verantwoordelijk is voor de productie, beschikt ook over een Fabrikantenvergunning. Dat is noodzakelijk om een geneesmiddel te mogen registreren.

Registratie
Ziekenhuisapotheken mogen geneesmiddelen bereiden als er geen geregistreerd alternatief op de markt beschikbaar is. Het geneesmiddel dat Isala laat registreren is een veelgebruikt, generiek geneesmiddel. Het wordt via een injectie toegediend op de OK om patiënten met een verlaagde bloeddruk te behandelen. Isala heeft hiervoor jaren geleden een kant-en-klare medicatiespuit ontwikkeld. Onlangs is er een geregistreerd alternatief op de markt gekomen. Dit heeft Isala doen besluiten ook zelf het registratietraject te verkennen. Als de registratie wordt goedgekeurd, dit kan 1 tot 2 jaar duren, krijgt Isala een handelsvergunning voor dit product.

Medicatieveiligheid
‘Wij hebben het concept van kant en klare spuiten ontwikkeld om de medicatieveiligheid in het ziekenhuis te vergroten’, legt ziekenhuisapotheker Karin Larmené uit, die is gepromoveerd op dit onderwerp. ‘We weten precies waar afdelingen behoefte aan hebben en kunnen vanuit de ziekenhuisapotheek een hoogwaardig kwalitatief geneesmiddel leveren. Doordat het product direct geschikt is voor toediening, wat zeker relevant is in spoedsituaties, kan de verpleegkundige snel de juiste zorg leveren. Het is niet het streven van Isala om alle eigen bereide geneesmiddelen te registreren. We willen aantonen dat de kwaliteit van onze geneesmiddelen voldoet aan de gestelde normen. We willen ook de nicheproducten beschikbaar houden voor de patiënt. Deze producten bereiden we zelf en zijn voor de farmaceutische industrie minder interessant vanwege de kleine aantallen. Zo kunnen we ons samen inzetten om de zorg beschikbaar en betaalbaar te houden.’

Isala is een groot regionaal, topklinisch ziekenhuis en traumacentrum met twee ziekenhuislocaties in Zwolle en Meppel en poliklinieken in Heerde, Kampen en Steenwijk.