Op DV vrijdag 15 december geven de koren van Cantilena hun jaarlijks kerstconcert in De Levensbron in Rouveen. Het gemengd koor staat onder leiding van dirigent Harm Hoeve en het kinderkoor zingt onder leiding van dirigent Cor Ploeg.
Verder werken mee: André van Vliet (orgel), Harrie Stijf (vleugel) en Pascal van de Velde (trompet.
Het concert begint om 19.30 uur, de deuren gaan om 19.00 uur open. De toegang is gratis.
Er zal een collecte worden gehouden die bestemd is voor het werk van Berdien Coster en voor de onkosten.
Berdien werkt voor stichting Denbi in Ethiopië (www.hulpaanethiopie.nl). Berdien zet zich in voor kwalitatieve gezondheidszorg voor mensen die onder de armoedegrens leven en geen of beperkte toegang hebben tot (goede) medische zorg. Hiervoor runt ze – samen met haar Ethiopische collega Aberash Alemayehu – een polikliniek in het dorpje Denbi, waar poliklinische en verloskundige zorg geboden wordt.