Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) controleert met satellietbeelden of sloten goed zijn onderhouden en schoongemaakt door eigenaren, zoals agrariërs en gemeenten: de zogeheten schouw in historisch vakjargon. Ieder jaar moet dit gebeuren voor een goede aan- en afvoer van water.

Het controleren van sloten met een satelliet is efficiënter en bespaart kosten. Medewerkers hoeven hierdoor in het veld alleen nog die locaties te beoordelen die als ‘niet schoon’ uit de computer rollen.

Groene vinkjes, rode kruisjes
Het schoonmaken van sloten is belangrijk, omdat achterstallig onderhoud kan leiden tot wateroverlast of beperkingen in de aan- en afvoer van water. Ieder jaar controleert WDODelta 8.000 sloten met een totale lengte van 2.500 kilometer. Schoonman: “Eerder gingen medewerkers bij al deze sloten langs. Door de satelliet en een intelligent computerprogramma dat algoritmes verwerkt, rolt er uiteindelijk een lijst uit de computer met groene vinkjes en rode kruisjes. Onze medewerkers bezoeken nu alleen nog de sloten die als ‘niet schoon’ zijn aangevinkt. Blijkt na deze controle dat de sloot inderdaad niet is onderhouden, dan ontvangen de eigenaren een brief met het verzoek dit alsnog te doen.”

Loonbedrijven en gemeenten
De satellietfoto’s worden gemaakt van eind oktober tot half november, want vóór woensdag 15 november zouden de sloten schoongemaakt moeten zijn. Schoonman: “We proberen hierbij wel rekening te houden met de planning van loonwerkers en gemeenten. Zij moeten veel werk verzetten in ons grote gebied dat zich grofweg uitstrekt van Assen tot en met Deventer en van Kampen tot en met Hoogeveen.”