Vanaf 5 oktober 2023 zijn de oproepen voor de griepprik en de pneumokokkenprik weer verzonden.

De prik(ken) kunt u halen op zaterdag 28 oktober 2023 van 9.00 uur tot 12.00 uur in de praktijk.

Wilt u deze prik, maar kunt u niet op bovenstaande datum, bel dan met de assistente.

Heeft u geen uitnodiging gekregen, maar wilt u wel graag de prik halen, neem ook dan contact op met de assistente.

De griepprik is jaarlijks.

De pneumokokkenprik is 1 x in de 5 jaar. Dit jaar voor de patiënten die zijn geboren in 1957/1958/1959/1960.