Spreker op deze avond is ds. R. de Jong uit Urk. Hij zal dan spreken over het onderwerp ‘Ik en mijn huis’, over de betekenis van de huisgodsdienst bij de puriteinen.

De lezing maakt deel uit van het thema van de Leusense Conferentie van dit seizoen: Puriteinse lessen voor vandaag.

Datum             : D.V. donderdagavond 2 november 2023.
aanvang           : 20.00 uur (toegang gratis, collecte)
Locatie             : Kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente (HHG), Oude Rijksweg 436 te Rouveen.
Parkeren           : Voldoende gelegenheid voor gratis parkeren naast de kerk.

De lezing is vrij toegankelijk, ter bestrijding van de kosten wordt een collecte gehouden. Na afloop is er koffie en thee, en gelegenheid voor ontmoeting. Jong en oud van harte welkom! Meer informatie: www.leusenseconferentie.nl