De gezamenlijke jachtcommissies van Staphorst organiseren ook dit jaar weer een inzamelingsactie voor landbouwplastic en balenfolie, in samenwerking met Kooiker Recycling. Loonbedrijf Timmerman heeft ook dit jaar zijn terrein weer beschikbaar gesteld aan de Olde Dijk op D.V de volgende data en tijdstippen:

Vrijdag    8 september van 13:30 uur tot 16.30 uur

Zaterdag  9 september van   9:30 uur tot 11:30 uur

Het jachtgebied van de jachtcommissies Staphorst wordt bepaald door de volgende buitengrenzen: Dekkersweg-Leidijk- landerijen grenzend aan de staatsbossen tot de Berkenstouwe- Buitenstouwe-Lankhorsteweg-Verlegde Hoogeveens vaart- Staphorster Grote Stouwe-Rechterensweg-Dekkersweg.

Ook grondeigenaren buiten het gebied van de commissies die getekend hebben voor de volgende zelfstandige jagers: E Coster en H Krale, mogen onder dezelfde voorwaarden hun plastic en folie aanleveren.

De aangescherpte voorwaarden gelden:
Het aan te leveren product moet beslist droog en schoon, vrij van zand en in handzame bundels worden aangeleverd.
Natte troep wordt niet ingenomen.
Touw en netten van folie mogen niet aangeleverd worden.

Er moet een handtekening geplaatst zijn ten gunste van tenminste een van de twee jachtcommissies Staphorst of in het jachtgebied van voornoemde jagers