Update: bril is weer terecht
Deze bril is gevonden op de Gemeenteweg nabij Spoorzicht. Wie mist zijn bril?
Af te halen op Gemeenteweg a of neem contact op met 06-