Het Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (ROCOV) is een overkoepelende vertegenwoordiging van diverse organisaties die gezamenlijk de belangen van gebruikers van het openbaar vervoer in Overijssel behartigen. Hierin zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: ALMA, Fietsersbond, KBO-PCOB, Oogvereniging, OVKK, PROO, Rover, SOOZ, Student Union, Wandelnet en Zorgbelang Overijssel. ROCOV-Overijssel geeft gevraagd en ongevraagd advies over het regionaal openbaar vervoer in Overijssel aan vervoersbedrijven en de provincie Overijssel.

Klik op de link hieronder voor ons jaarrapport met daarin een weergave van onze werkwijze en onze activiteiten in 2022.

Jaarverslag 2022 Rocov Overijssel