Afgelopen zaterdagmiddag heeft Jouk Huisman afscheid genomen als bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Oldematen. De stichting exploiteert de Veldschuur in de Olde Maten.  Als dank voor al zijn inspanningen heeft Lammert Kragt namens Staatsbosbeheer een inheemse zeldzame appelboom (Malus Sylvestris) cadeau gegeven en ter plekke geplant.

Jouk Huisman was één van de initiators van de bouw van de Veldschuur die in 2005 met Europese en gemeentelijks subsidies is gebouwd.  Maar liefst 22 jaar is Jouk Huisman actief geweest in het bestuur, waarbij vele jaren als voorzitter van de stichting. Mede dankzij Staatsbosbeheer kon Jouk als bestuurslid invulling geven aan de doelstellingen van de stichting. Zoals het ontwikkelen van educatieve projecten voor basis- en voortgezet onderwijs en het beleefbaar maken van de historische en landschappelijke waarden in het gebied de Olde Maten.  In al deze jaren hebben reeds vele duizenden kinderen kennis genomen van de Veldschuur door het volgend van lessen of het deelnemen aan activiteiten.

Naast de afscheidsreceptie met familie en genodigden werd de dag afgesloten met de jaarlijkse vrijwilligersmaaltijd. Door het bestuur werd nog even stilgestaan bij het afgelopen jaar en ook een vooruitblik gegeven voor het huidige jaar.  Het komende jaar wil de stichting de Veldschuur verder ontwikkelen door invulling te geven aan de slogan: “Ontdekken, ontmoeten, ontspannen”. Samen met de beheerders en vrijwilligers en Staatsbosbeheer hoopt het huidige bestuur ook volop in te zetten op educatie voor kinderen op het vlak van natuur, cultuur en historie.  Eén van de evenementen die wordt georganiseerd is het Olde Maten Event op zaterdag 10 juni in samenwerking met Gebiedsalliantie de Olde Maten.