In een goed gevulde Veldschuur met boeren, burgers en buitenlui gaf Alex Datema vrijdag jl. een lezing over natuurinclusieve landbouw: ‘De nieuwe gangbare landbouw’, zo had Datema zijn lezing laten aankondigen. Een gemêleerd publiek van van een kleine 50 personen was afgekomen op deze avond in de serie ‘Winterverhalen’ in de Veldschuur. De avond werd georganiseerd namens de Gebiedsalliantie Samenwerking Olde Maten (SOM), een samenwerking tussen Staatsbosbeheer, Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten, Stichting Erfgoed Zwartewatersklooster en Stichting Vrienden van de Oldematen. Voorzitter Joop Alssema van Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten deed de aftrap en leidde de boeiende avond. Het gesprek ging over de toekomst van de landbouw, het landelijk gebied, de maatschappij. ‘Want de veranderingen die we vragen van de landbouw zijn alleen mogelijk als de maatschappij ook veranderd, aldus Datema. In een goede sfeer werden veel vragen gesteld en beantwoord.

Alex Datema is melkveehouder in Briltil in de provincie Groningen en voorzitter van BoerenNatuur, de landelijke koepel van de 40 collectieven die in heel Nederland het agrarisch natuurbeheer organiseren en uitvoeren.

BoerenNatuur ziet natuurinclusieve landbouw als de nieuwe gangbare landbouw. Natuurinclusieve landbouw wordt gezien als een systeembenadering waarbij een boer in al zijn bedrijfsbeslissingen rekening houdt met de natuur op en rond zijn bedrijf. Bodemleven, plaag-bestrijdende insecten, grutto’s en korenbloemen, maar ook zorgen voor goede omstandigheden voor natuur in de omgeving.

‘De boer moet zelf keuzes maken’, zo hield Datema zijn publiek voor: ‘Wat wil ik zelf?, Op welke plek ben ik boer? Geeft die plek de mogelijkheid om mijn ambities waar te maken? ‘Wees realistisch in de beperkingen of mogelijkheden die een bepaalde plek jou biedt. En kies een strategie voor de toekomst, en voer die consequent uit”, zo adviseert Datema. Hij illustreerde zijn verhaal met citaten als ‘omdenkers’, zoals: Veel mensen overschatten wat ze niet kunnen. En onderschatten waar ze toe in staat zijn.

De ‘Winterverhalen en lezingen in de Veldschuur’ zijn een initiatief van de Gebiedsalliantie Samenwerking Olde Maten. Doel van deze avonden is de vele facetten van het gebied de Olde Maten & Zwartewatersklooster onder de aandacht te brengen bij een breder publiek. De avonden starten om 20:00 uur, bijwonen kan via opgave. In de Veldschuur is plek voor 60 personen. De bijdrage voor deelname is € 10, waarmee de educatieve activiteiten van de Veldschuur worden gesteund. Na afloop is er ruimte voor gezellig napraten onder het genot van een drankje. Van harte welkom op de andere avonden. Zie agenda op de website van de Veldschuur www.veldschuur.net.