Aan de Ulleveldslegesweg zijn golfplaten gedumpt. Als dit asbesthoudende platen zijn kost het wellicht een vermogen om dit volgens de geldende regels af te voeren en wordt de burgerij van Staphorst met deze kosten opgezadeld.

3-werf bah!