D.V. vrijdagavond 25 november 2022 om 20:00 uur (inloop 19:30 uur ) in het gebouw van de SJOS jeugdcentrum, Ebbinge Wubbenlaan 57, Staphorst.

We hebben de afgelopen jaren met enige regelmaat een beroep op u gedaan. Niet in de laatste plaats tijdens de viering en de organisatie van de prachtige beurs vanwege het 100-jarig bestaan van onze vereniging. Daarom nodigt het bestuur van de vereniging Landmans Welvaart u graag uit met uw partner, collega of medewerker voor een bijeenkomst voor alle sponsoren van onze vereniging.

De avond zal een ontspannen karakter hebben van ontmoeting en uitwisseling van gedachten.

We willen graag met u als sponsor terugblikken naar de diverse activiteiten die we de afgelopen jaren georganiseerd hebben. Vanzelfsprekend komt de viering van het 100-jarig bestaan en de beurs die naar aanleiding daarvan is georganiseerd ook aan de orde.  Daarnaast kijken we ook graag met u vooruit. Wellicht hebt u ideeën over uw rol als sponsor of andere suggesties wanneer het gaat over onze vereniging.

Op deze avond zal ook onze erevoorzitter, burgemeester J. Ten Kate aanwezig zijn om enkele actuele zaken rond het gebeuren in de Landbouw aan te kaarten.

Om de organisatie van deze avond goed te kunnen voorbereiden en doen slagen geven wij er duidelijk de voorkeur aan dat u, uw komst van de voren (aantal personen) even aanmeldt voor 23 november bij onze voorzitter: mailadres: kslager@solcon.nl of telefonisch 0522-461427/mobiel 06 29147509

Als vereniging zien wij uit naar jullie komst, waarvoor de nodige hapjes en drankjes voor jullie  klaar zullen staan voor een gezellig samenzijn