U wordt uitgenodigd voor de vergadering van Landmans Welvaart die dit keer gehouden wordt bij Gebr. Fuite bv Veevoeders in Genemuiden op DV maandag 21 november 2021 om 20.00 uur.

Na de gebruikelijke opening gaat het programma als volgt:

  • Koob Fuite verteld hoe het proces in de fabriek gaat van aanvoer tot eindproduct.
  • Rondleiding door de fabriek
  • Welke zaken hebben invloed op de grondstofprijzen van veevoer en de huidige marktontwikkelingen.

Agenda

  1. Opening
  2. Notulen
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Programma Fuite
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

Locatie:       Gebr. Fuite bv Mengvoeders, Kokosstraat 15 Genemuiden
Datum:       21 november 2022
Tijd:            20.00 uur
Opgave:      Klaas Slager, 06 291 475 09 of via mail:  kslager@solcon.nl

De firma Fuite heet niet alleen mannen welkom, maar ook uw echtgenoot. Neem ook gerust uw familieleden of kennissen mee. Wel vragen wij u vriendelijk vooraf opgave te doen bij de voorzitter Klaas Slager, uiterlijk zaterdag 19 november. U kunt dan ook opgeven of u rechtstreeks gaat of dat u met iemand anders wilt meerijden.

De notulen van de vorige vergadering kunt u vinden op www.landmanswelvaart.nl

Uitnodiging per mail ontvangen doorgeven op:  bestuur@landmanswelvaart.nl

Namens het bestuur,

K. Slager, voorzitter             H. Mulder, secretaris

Volgende vergadering D.V. 19 december 2022 over nieuw GLB-beleid.