Tijdens de Algemene Beschouwingen op de begroting 2023 heeft de fractie van de ChristenUnie het voorstel gedaan om tijdelijke bewoning van starters en jongeren op bestaande erven mogelijk te maken.

De aanleiding is bekend: er is woningnood. En jongeren die starten op de woningmarkt kunnen geen geschikte woning vinden. Ook niet in Staphorst. Nu worden in de gemeente Staphorst meerdere nieuwbouwplannen ontwikkeld, bijvoorbeeld De Slagen, Rouveen-Zuid en de Poeleweg in IJhorst. Maar voordat er een woning is gebouwd, duurt het al gauw een paar jaar. En daarom wil de fractie van de ChristenUnie het voor starters en jongeren mogelijk maken om in tijdelijke woningen op bestaande erven te mogen wonen.

Op dit moment kent de gemeente Staphorst de zogenoemde mantelzorgwoningen, bedoeld voor ouderen. Het idee van de ChristenUnie is om deze uitzondering op beleid ook te benutten voor jongeren en starters, zodat zij, onder vergelijkbare voorwaarden, ook een tijdelijke woonruimte kunnen vinden.

Fractievoorzitter Jan Carlo Bos: “Er is grote woningnood. En willen we voorkomen dat jongeren en starters noodgedwongen wegtrekken uit onze gemeente, moeten we nu een lans breken voor onze jongeren en starters. Dat vinden wij belangrijk!”