Van 29 september tot 5 oktober was de landelijke week tegen de eenzaamheid. Stichting Welzijn Staphorst (SWS) heeft in deze week, in samenwerking met andere organisaties, verschillende activiteiten georganiseerd. Door alle mooie contacten die zijn gemaakt, kijkt SWS positief terug op een waardevolle week.

Op donderdag 29 september is de week tegen de eenzaamheid gestart met een gezellig samen zijn en lekker eten in het Dienstencentrum in Staphorst. Er is gekookt door inwoners uit de gemeente, met allemaal een andere achtergrond. Zo stonden er gerechten klaar uit o. a. Pakistan, Eritrea, Turkije en Syrië. De opkomst was groot. Het was goed om deze week met zoveel mensen met verschillende culturen te beginnen.

Tijdens de zangdienst, op vrijdagavond, met het thema ‘Nabijheid’ hadden ds. Betsy Nobel (PKN IJhorst) en ds. Robert van Ommen (GKV Staphorst) de organisatie op zich genomen. Hier werd o.a. genoemd dat het zomaar kan gebeuren dat je omringt door mensen toch eenzaam bent. Dat mensen naar je kijken, maar je toch niet zien. Wel je verhaal horen, maar niet echt luisteren naar wat je vertelt. Dit thema raakt alle leeftijden en mensen in verschillende omstandigheden. Met bijpassende liederen was dit een mooie avond.

Met veel verschillende organisaties stond SWS, op zaterdag 1 oktober, op de Gezond Meedoen Beurs. Het doel was deze dag om inwoners van de gemeente Staphorst kennis te laten maken met diverse organisaties die zich inzetten voor het welzijn en de gezondheid van de mens. De beurs is goed bezocht en voor alle standhouders was het, naast het laten zien wat je als organisatie in huis hebt, ook goed om te zien wat er door andere organisaties wordt aangeboden binnen de gemeente Staphorst.

Op het moment van de beurs konden ook de kleurplaten ingeleverd worden. Hier zijn 6 winnaars uit gekomen; 0-4 jaar – Esmee Kooiker, 4-8 jaar – Yasmijn Emmink, 8-12 jaar – Emma van den Berge, 18-35 jaar – Clariska Huls, 35-60 jaar – Femmie de Witte, 60+ jaar – Grietje Brakke. Van harte gefeliciteerd, de prijzen komen jullie kant op.

In de Olde Skoele was er maandagavond een theatervoorstelling in het teken van de wereld Alzheimerdag georganiseerd door het Alzheimertrefpunt van Carinova. Het is goed om op een laagdrempelige manier bewust te worden wat voor impact het kan hebben wanneer iemand in je omgeving Alzheimer heeft.

Op de weekmarkt heeft SWS ‘Thee voor twee’ uitgedeeld. Bij het uitdelen werd het gesprek aangegaan over eenzaamheid en wat je, door naar een ander om te kijken, zelf kunt doen om eenzaamheid te verminderen.

De week tegen de eenzaamheid is op woensdag 5 oktober afgesloten met het ondertekenen van een manifest. Door wethouder Mussche, Wout Noorman (directeur SWS) en diverse betrokken partijen werd een handtekening gezet onder het project ‘Een tegen eenzaamheid’. Met het zetten van deze handtekeningen vinden wij dat iedereen in de gemeente Staphorst er toe doet, dat eenzaamheid herkend moet worden en dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Bij het signaleren van eenzaamheid vinden we dan ook dat voor iedereen de weg naar verbetering bereikbaar moet zijn.

Gedurende de week is er aandacht geweest op sociale media door jongerenwerkers, SWS en kerken en hebben de jongerenwerkers van Saam Welzijn een podcast gedeeld.

Met al deze activiteiten in de week tegen de eenzaamheid, waarbij ontmoeting centraal stond, zijn er mooie gesprekken gevoerd en waardevolle contacten gelegd. Maar eenzaamheid kan er natuurlijk het hele jaar door zijn, niet alleen in deze week die daarvoor de aandacht heeft. Schroom dus niet om hulp te zoeken wanneer u of jij het zelf even niet weet. Hiervoor zijn wij bereikbaar; info@sws-staphorst.nl of 0522-465143.