Op vrijdag 14 oktober hoopt ds. P de Vries (HHK) de eerste lezing van dit seizoen te houden. De titel van zijn lezing: ‘De Bijbel als reisgids’.

God heeft ons immers de Bijbel gegeven voor onderweg, en daarom moeten we de Bijbel ook lezen zoals die zichzelf aandient, namelijk als de stem van de levende God. Dan gaat het erom dat wij lezen wat er staat en dat wij laten staan wat wij lezen. De Bijbel is ons gegeven opdat wij God werkelijk leren kennen en heel ons leven in Zijn dienst stellen. Deze zaken komen in de lezing van ds. P. de Vries naar voren.

Datum             : D.V. vrijdagavond 14 oktober 2022
aanvang           : 20.00 uur (toegang gratis, collecte)
Locatie             : Kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente (HHG), Oude Rijksweg 436 te Rouveen
Parkeren         : Voldoende gelegenheid voor gratis parkeren naast de kerk.

De conferentie is vrij toegankelijk, ter bestrijding van de kosten wordt een collecte gehouden. Na afloop is er koffie en thee, en gelegenheid voor ontmoeting. Jong en oud van harte welkom! Meer informatie: www.leusenseconferentie.nl