De mannenontbijtgroep in Rouveen, die twee jaar geleden nog regelmatig bij elkaar kwam voor een mannenontbijt, waarbij lofprijzing, Bijbellezing en samenspraak aan de orde komen, met aansluitend een ontbijt, hebben vanmorgen een mannenontbijt georganiseerd op het feestterrein in Rouveen.

Hierbij kwamen ruim twintig mannen bijeen waarvan ook mannen die normaal niet tot de groep behoren, maar zich er wel bij mogen aansluiten. Een enkeling kwam uit Staphorst.

Jenne Minnema hield op uitnodiging een theaterpreek. Daarna konden de mannen onder meer aan een trekker trekken. Daarbij ging het om snelheid.

Uiteindelijk probeerden de mannen de trekker van 16 PK tot stilstand te krijgen. Dit lukte uiteindelijk.

Zie ook de website: https://mib-rouveen.nl