Secretaris Rouveen Kaasspecialiteiten is na twaalf jaar statutair aftredend en niet-herbenoembaar

Tijdens de voorjaarsledenvergadering van de Coöperatieve Zuivelfabriek ‘Rouveen’ u.a. op donderdagavond 21 april heeft de heer Wicher Hoeve afscheid genomen als toezichthouder. Na drie zittingstermijnen van vier jaar was hij in deze vergadering statutair aftredend en niet-herbenoembaar.

 In de voorjaarsvergadering van 7 mei 2009 trad Wicher Hoeve toe tot het bestuur van de coöperatie. In de achterliggende twaalf jaar heeft hij veel zien veranderen. Zowel in de melkveehouderij als binnen de coöperatie. Het toenmalig bestuur is veranderd in de raad van beheer, bestaande uit zeven leden-veehouders en twee extern adviseurs. Zij houden toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de coöperatie. Wicher Hoeve vervulde de rol van secretaris, een rol die hem op het lijf geschreven is. Voorzitter Bart Kooiker bedankte hem voor zijn grote betrokkenheid en inzet tijdens de achterliggende jaren. Wicher Hoeve is trots op de coöperatie: “We hebben iets prachtigs in handen. Hoe uniek is het dat er 33 verschillende melksoorten in onze fabriek worden verwerkt tot meer dan 400 allerbeste en lekkerste soorten kaas. Met ook in het achterliggende jaar opnieuw een mooie melkprijs als resultaat. Laten we z’n allen zuinig én trots zijn op onze unieke coöperatie.”

Als een van de ruim 50 biologische leden van de coöperatie blijft Wicher Hoeve nog steeds nauw betrokken bij Rouveen Kaasspecialiteiten. Op voordracht van de raad van beheer is de heer Gerjan Timmerman door de algemene vergadering benoemd als nieuwe toezichthouder.

 

Foto © Rouveen Kaasspecialiteiten / Voorzitter Bart Kooiker overhandigt aan Wicher Hoeve en zijn vrouw Aaltje een bos bloemen als blijk van waardering