Vandaag was de dag van de fietspaden! We hebben gesproken met de buren rondom de Stadsweg, met de bewoners van de Lankhorsterweg en de dorpsraad IJhorst. Wij willen de komende periode aan de slag met fietspaden waar nu onveilige situaties zijn. Dat betekent concreet:

– Fietspad Lankhorsterweg
– Fiets-/voetpad Schipgravenweg
– Fietspad Gemeenteweg (vooral het gedeelte tussen Halfweg en de Prins Mauritsschool)
– Fietspad Rouveen – Hasselt
– Fietspad Rijksparallelweg (ontbrekende gedeelte na de Lidl)
– Fietspad Heerenweg

Omdat dit vaak langdurige trajecten zijn, willen wij in ieder geval starten met het in beeld krijgen van de noodzaak, de grondposities en wat de globale kosten gaan zijn. We kunnen dan ook op zoek naar cofinanciering vanuit o.a. de provincie. Heel fijn om te horen dat ook omwonenden zich in willen zetten om deze fietspaden te realiseren. Niet meer wachten, maar samen aan de slag!