Deze “katjes” zijn al weer helemaal klaar voor de lente van 2022.
Met een prachtige Rouveense “dorpsachtergrond” toont deze wilg haar prachtige “lente”-katjes.
Op naar vele mooie lentedagen!
Foto door © Harm Hoeve en foto van de dag!