Aan het begin van de raadsvergadering op 26 oktober heeft burgemeester Ten Kate een statement voorgelezen over de situatie rondom corona in gemeente Staphorst.

Raadsvergadering terugkijken  

Tekst statement:

Beste Raadsleden, en beste kijkers via de livestream,

Voordat we beginnen met de begrotingsvergadering wil ik graag enkele woorden met u delen over de situatie rondom corona in Staphorst.

We waren zo mooi op weg. De cijfers rondom de coronabesmettingen laag, er ontstond weer meer ruimte om elkaar te ontmoeten, stap voor stap gingen we weer terug naar normaal. Totdat drie weken geleden het aantal besmettingen weer opliep. Regelmatig komt het gemeentelijk team weer bij elkaar om te kijken wat we samen met onze partners zoals de GGD en de Veiligheidsregio IJsselland kunnen en moeten doen om het hoge aantal besmettingen terug te dringen. Er zijn diverse maatregelen genomen zoals de tijdelijke testlocatie en het prachtige initiatief van de huisartsen door in de eigen praktijk te gaan vaccineren. Ook de kerken en andere instanties nemen hun verantwoordelijkheid door af te schalen met bezoekersaantallen of het annuleren van bijeenkomsten. Wat een rustige herfstvakantie had moeten worden, werd voor velen een spannende week.

Ik wil alle inwoners die momenteel op welke manier dan ook zelf, in het gezin, familie of kennissenkring een spannende tijd doormaken vanwege besmetting of ziekte door het coronavirus heel veel sterkte en kracht toewensen om door deze periode heen te komen. Ik heb waardering en bewondering voor de mensen in de zorg die momenteel op hun tenen lopen en hun best doen om zoveel en zo goed als mogelijk, goede zorg te verlenen.

Beste mensen, we zijn er nog niet, daarom nog een keer de oproep. De cijfers tonen aan, dat de kortste route om met elkaar uit deze situatie te komen vaccineren is. Wanneer u daar nog niet voor gekozen heeft vraag ik u; overweeg het nog een keer omdat uw gezondheid en de gezondheid van uw naasten mij aan het hart gaat. Ik weet ook dat een deel van onze inwoners vanwege principiële redenen hier niet voor kiest en daar heb ik respect voor.

En dan kom ik bij mijn laatste oproep en dat is; geef elkaar de ruimte. Letterlijk betekent dat houd afstand en neem alle maatregelen in acht, zoals testen bij de geringste klachten.

Geef elkaar ook figuurlijk de ruimte. We zien in onze samenleving dat we soms verschillend reageren op de situatie rondom corona. Op hoe we er mee omgaan en op de maatregelen die we nemen. Geef elkaar daar ook de ruimte voor. Wat onze samenleving kenmerkt is juist dat we er voor elkaar zijn als het tegen zit. Noaberschap is hier niet iets van vroeger, maar van alle dag. Wat zou het jammer zijn dat, op het moment dat we juist deze vorm van omzien naar elkaar (met een mooi woord ‘Sociale Cohesie’) zo nodig hebben, er een tweedeling zou ontstaan.

Houd daarom rekening met elkaar, we moeten het samen doen!