Voorkom gevaarlijke situaties: parkeer uw auto alleen in parkeervakken. Wij constateren dat er inwoners zijn die hun auto’s of busjes fout parkeren, bijvoorbeeld in groenstroken. Hierdoor ontstaan gevaarlijke verkeerssituaties. Kruisingen worden er bijvoorbeeld onoverzichtelijk door. Wij krijgen veel signalen dat inwoners zich hierdoor zorgen maken over hun fietsende en spelende kinderen.

De gemeente Staphorst vindt dit niet wenselijk. Daarom gaat zij strenger toezien op foutparkeren. Wij hebben er begrip voor dat inwoners graag dicht bij hun huis parkeren, maar doe dit alleen op de juiste manier, in een parkeervak of een andere daarvoor bestemde plaats.