Op woensdag 19 mei zal de officiële kleinschalige opening en start zijn van ontmoetingscentrum Het Klaverblad voor kwetsbare inwoners en/ of waarbij sprake is van beginnende geheugenproblemen. 

Het Klaverblad is een laagdrempelige voorziening die tot stand is gekomen door goede samenwerking tussen SWS en Carinova. Het ondersteuningsaanbod van het ontmoetingscentrum richt zich op vier pijlers: dagbesteding, ontmoeting en ondersteuning mantelzorgers, informatie- en adviespunt en samenwerking netwerkpartners. 

Elke woensdag- en vrijdagochtend zijn bezoekers van harte welkom in het op de Berkenlaan 1 tussen 10:00 en 13:00 uur. Het ontmoetingscentrum wordt ondersteund door een team opgeleide vrijwilligers en 1 professional. Door middel van ontmoeting, activiteiten en professionele begeleiding en advies, draagt deze ondersteuning bij aan het zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen van de bezoekers. Alle activiteiten worden op maat aangeboden, passend bij de wensen en mogelijkheden van de bezoekers. Hierbij valt te denken aan muziek, sport en spel, buiten-, of creatieve activiteiten. De ochtend wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch. 

Ook de mantelzorgers zijn van harte welkom. Het ontmoetingscentrum biedt respijtzorg en professionele informatie en advies gericht op het voorkomen van overbelasting van de mantelzorger. Daarnaast is er ruimte voor gesprek  en gelegenheid om in contact te komen met andere mantelzorgers. 

Wegens het toenemend aantal bezoekers, is Het Klaverblad opnieuw op zoek naar nieuwe vrijwilligers! Heb je interesse om als vrijwilliger ons team te komen versterken? Ook dan kun je contact opnemen voor meer informatie. 

Bellen voor meer informatie kan via 0522465143 of mail naar info@sws-staphorst.nl. Zie ook: www.sws-staphorst.nl