Ter gelegenheid van Koningsdag is aan twee inwoners van de gemeente Staphorst een Koninklijke onderscheiding toegekend. Rian Horstra-Dubbink uit IJhorst en Wolter Kok uit Rouveen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester G.J. Kok heeft maandagmorgen 26 april de versierselen die bij de onderscheiding horen, aan de beide inwoners uitgereikt. Mevrouw Horstra en de heer Kok hebben zich verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Hieronder volgt een overzicht van hun activiteiten.

Rian Horstra-Dubbink te IJhorst (69 jaar)

 • 1987-1996 ouderling Hervormde Gemeente IJhorst-De Wijk
 • 1992-2002 lid IJhorstermarktcommissie Hervormde Gemeente IJhorst-De Wijk (verkoop spullen voor Roemenië / Rwanda
 • 1994-1995 en 2020 lid beroepingscommissie Hervormde / Protestantse Gemeente IJhorst-De Wijk
 • 2000-2012 kerkvoogd / ouderling-kerkrentmeester en voorzitter college van kerkrentmeesters Hervormde / Protestantse Gemeente IJhorst-De Wijk
 • 2018-heden ouderling-kerkrentmeester, tevens voorzitter college van kerkrentmeesters Protestantse Gemeente IJhorst-De Wijk
 • 1995-heden diverse andere vrijwilligersactiviteiten Hervormde / Protestantse Gemeente IJhorst-De Wijk (bloemencommissie, bezoekwerk)
 • 1996-heden vrijwilliger-chauffeur Buurtbus IJhorst e.o.
 • 1998-2013 contactpersoon Vrouwen van Nu, afdeling IJhorst voor agrarische commissie provincie Overijssel
 • 2002-2010 verzorgen creatieve workshops en bloemenschikken Vrouwen van Nu, afdeling IJhorst
 • 2008-2014 bestuurslid Vrouwen van Nu, afdeling IJhorst
 • 2016-heden lid kascommissie / activiteitencommissie Vrouwen van Nu, afdeling IJhorst

Wolter Kok (Rouveen, 74 jaar)

 • 1974-2020 evenementenhulpverlener Nederlandse Rode Kruis, afdeling Staphorst
 • 2005-heden verkeersregelaar wandelevenementen Stichting Wandelorganisatie Staphorst SWOS
 • 2005-heden vrijwilliger, met name verkeersregelaar op de jaarlijkse Staphorsdagen
 • 2006-heden vrijwilliger Stichting Jafet, werkgroep Staphorst (ondersteuning kinderen in Brazilië)
 • 2009-heden vrijwilliger met als hoofdtaak chauffeur Dagactiviteitencentrum Horstheim te Staphorst
 • 2012-heden vrijwilliger Eliëzer- en Obadjaschool voor speciaal onderwijs te Zwolle