Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) werkt samen met verschillende aannemers aan het toepassen van duurzaam materiaalgebruik en circulair en modulair bouwen bij de renovatie van 60 gemalen en stuwen.

Gemaal Coehoorn aan het Oranjekanaal in gemeente Midden-Drenthe had onlangs de primeur met het storten van de eerste prefab cementloze delen. Hier koppelde het waterschap samen met aannemersbedrijf Van Heteren het modulaire concept aan het toepassen van cementloos beton (geopolymeerbeton). De toepassing van dit beton, dus zonder cement, zorgt voor een CO2 besparing  van ruim 50 procent in vergelijking met traditioneel beton. Van Heteren: ”We zijn erg trots op deze primeur. Dit laat maar weer eens zien dat je samen verder komt.”

Cementloos beton

In geopolymeerbeton zit géén cement. Het bestaat uit een combinatie van ‘cement vervangende minerale stoffen’ afkomstig uit bekende industriële reststoffen, zoals hoogovenslak en vliegas én uit natuurlijke bronnen, zoals rivierslib. Het materiaal heeft dezelfde kleur en uitstraling als traditioneel beton; er zijn geen zichtbare verschillen.

Modulair en circulair

Bij andere gemalen gaat het waterschap modulair bouwen. Dit betekent dat een object volledig uit elkaar gehaald kan worden en, mocht dit nodig zijn, elders opnieuw in elkaar gezet kan worden. Verder worden damwanden uit eerder gerenoveerde gemalen, hergebruikt als gevelbekleding. WDODelta wil vrijgekomen materialen circulair toepassen in andere projecten. Bij de nieuwbouw van gemaal Leendersgaat het waterschap ook duurzaam te werk. Denk hierbij aan het beperken van CO2-uitstoot tijdens de bouw en het integreren van nestkasten in de gevel van het gebouw. Ook worden hier extra werkervaringsplaatsen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, het zogeheten Social Return On Investment (SROI).

Duurzaamheid & Klimaat

Bestuurslid Marion Wichard, portefeuillehouder Duurzaamheid: “De klimaatverandering stelt de samenleving voor nieuwe uitdagingen en heeft ook grote invloed op het waterschapswerk. We zetten nieuwe manieren in om milieuvriendelijk en duurzaam onze taken uit te voeren. Door inzet van zonne- en windenergie en energie uit (riool)water werken we aan onze ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn. Daarnaast willen we meer en meer een bijdrage leveren aan de circulaire economie. Dat kan alleen als we samenwerken met de markt. Ik ben dus erg blij met het innovatieve project bij gemaal Coehoorn.”

Meer informatie op www.wdodelta.nl/duurzaamdoen.