Voor de stal met roodbont vee lopen wat kuikentjes, achter de stal in ‘het bosje’ scharrelt een varken en de pas gebouwde boomhut biedt een prachtig uitzicht over het Sallandse landschap. Geertjan Kloosterboer runt samen met zijn vrouw Nathalie en zijn vader de Mariahoeve in Oxe, een buurtschap vlakbij Deventer. Zij hebben een gangbaar melkveebedrijf, maar Geertjan spreekt liever over een ‘dynamisch erf’, want er gebeurt op de Mariahoeve meer dan koeien melken.

Er worden educatieve kinder- en bedrijfsfeesten gegeven en vergaderingen gehouden. Alles met de wens om kinderen en volwassenen te leren waar voedsel vandaan komt. Kloosterboer is ook voorzitter van Team Agro NL, een organisatie die voorlichting geeft over de sector. Daarnaast is Geertjan een echte ondernemer. “We proberen veel uit, daar voelen we ons goed bij. Ook wij hebben kruidenrijk-grasland en zijn enthousiast over onze bloeiende bloemensingels.”

Ik zie de worsteling over keuzes die de sector moet maken. We moeten dus met elkaar in gesprek blijven.

De sector staat onder druk. De strengere stikstofregels waren inzet van verschillende protesten afgelopen jaar, met als startschot de manifestatie op 1 oktober op het Malieveld. Geertjan was er bij. Hij kwam weliswaar met de trein in plaats van de trekker, maar staat nog steeds achter de boodschap van de boeren.

Hoe kijk je daar nu op terug?

“Het was een wirwar aan emoties. Ik vind het nog steeds goed dat die grote actie er is geweest. Het was nodig. Er werd óver ons beslist en niet met ons. Door de actie ontstond er niet alleen saamhorigheid in de sector, maar voelden we ook de steun van de maatschappij en ondanks de vele andere protesten afgelopen jaar voel ik die steun nog.” De verdeeldheid in de discussie begrijpt hij goed. “Ik zie de worsteling over keuzes die de sector moet maken. We moeten dus met elkaar in gesprek blijven.”

Want dé boer bestaat niet. Kloosterboer ziet liever nuanceverschillen, geen boer is gelijk. Daar ligt wat hem betreft ook de sleutel voor oplossingen. “Stikstofproblematiek moet je gebiedsgericht aanpakken. Kijken naar wat wél kan op individuele basis. De hervorming van het mestbeleid is nog maar het begin van alle veranderingen. Biodiversiteit, dierenwelzijn, koolstof, er zal nog veel meer volgen. Dat brengt onzekerheid.”
Geertjan heeft niets tegen verandering en draagt waar mogelijk zijn steentje bij. “Maar biodiversiteit is voor elke boer weer een andere uitdaging. Zo zitten wij op zandgrond, voor weidevogels is het te droog. Wel doen we wat voor reeën, dassen en hazen. Of bosjes inrichten; ik ben overal voor in!”

Waar lig jij ‘s nachts wakker van?

“Van het niet precies weten waar het op aan gaat met de steeds veranderende regelgeving, de vele regels die soms haaks op de praktijk staan. Het concept voor ons bedrijf, keuzes en financiële afspraken die we hebben gemaakt, zijn gebaseerd op 25 jaar vooruit. Neem de kostbare emissiearme vloer die we hebben gelegd. Hebben we goed gekozen, of veranderen de regels over een poosje weer als blijkt dat het toch niet goed werkt? Dat moet je maar afwachten. Als boer, als mens en als ondernemer heb je behoefte aan duidelijkheid, aan perspectief.”