Het is een gebruikelijk iets dat wij aan het eind van elk jaar weer afscheid moeten nemen van dat jaar. Aan de natuur is dat vaak het meest duidelijk te zien en wordt dit door een ieder als “normaal” gezien.

Zo ook in het jaar 2020. Bomen en planten lieten in de het voorjaar fris “nieuw leven” zien en lieten dat in het najaar weer achter zich om zich op het nieuwe jaar 2021 voor te bereiden. Zo ook deze treurwilg aan de gracht bij de Algemene Begraafplaats in de dorpskern in Rouveen.  Deze wilg heeft zich in de afgelopen herfstperiode ontdaan van de “Bladerdracht 2020” om ruimte te scheppen voor “nieuw leven” in 2021.

Maar wat zullen er ook velen zijn die met heel andere gedachten terugkijken op het jaar 2020.  Een jaar waar we maar al te graag en heel snel afscheid van willen nemen. Een jaar waar alles niet-normaal was wat eerder wel normaal was. Een jaar waarin een “simpel virus” de gehele wereld aan strenge banden legde. Een jaar waarin vele mensen het slachtoffer werden van dit virus. Een jaar waarin velen afscheid moesten nemen van een geliefde. Een jaar waarin zoveel dingen “anders” liepen dan “gebruikelijk”. Vakanties die niet door konden gaan, visites die niet afgelegd worden, scholen en bedrijven die moesten worden gesloten, kerken die niet of nauwelijks meer bezocht mochten worden, teveel om allemaal op te noemen….

Dan maar (net als eerdergenoemde treurwilg) hopen op een beter 2021.  Een jaar waarin het dagelijkse leven langzamerhand weer “normaler” wordt. Een jaar waarin we ook weer afscheid zullen moeten (maar ook willen) nemen. Allereerst van het levensbedreigende COVID-19 virus. Laten we met z’n allen het coronavirus bestrijden door gebruik te maken van de aan ons ter beschikking komende vaccins. 

©Harm Hoeve