13 personen hebben bij Commissaris van de Koning Heidema hun interesse kenbaar gemaakt voor het burgemeestersambt van Staphorst. Tussen de sollicitanten bevinden zich 2 vrouwen en 11 mannen.

Achtergrond sollicitanten

De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 33 en 63 jaar. 8 kandidaten hebben of hadden een hoofdfunctie in het openbaar bestuur, 5 sollicitanten hebben een andere professionele achtergrond. Ook de afkomst naar politieke kleur laat een grote diversiteit zien.

Vacature

De sollicitatietermijn liep van 26 november tot 18 december. Het burgemeestersambt in Staphorst is sinds 13 januari 2020 vacant door het vertrek van burgemeester Theo Segers. Sindsdien neemt Gerrit Jan Kok het ambt waar.

Gemeenteraad draagt kandidaat voor

Op 24 november heeft de gemeenteraad het profiel voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. De komende tijd staat voor de Commissaris van de Koning in het teken van het inwinnen van informatie en het voeren van sollicitatiegesprekken. Daarna zal hij met de vertrouwenscommissie uit de raad een selectie van kandidaten bespreken. Deze commissie gaat met die kandidaten in gesprek. Zij brengt verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en bereidt de aanbeveling voor. Het is uiteindelijk aan de raad om de beste kandidaat voor Staphorst bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen. De minister bereidt het Koninklijk Besluit voor, waarbij de burgemeester wordt benoemd. Staphorst verwacht zijn nieuwe burgemeester in mei 2021.