Ingezonden
Prediker (11 vs. 1 )zegt: ‘ Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen.’,  Dat wil volgens uitleggers zeggen: ‘Geef weg wat je hebt. Deel het uit! Het lijkt wel of je het weggooit, of je het op het water gooit, of het verloren gaat..

Zondagmorgen vroeg zagen we tijdens een wandeling door het Rouveense veld tot onze verbazing heel veel brood in het water en de berm van de sloot naar Scholenland bij de kruising met de Afschuttingsweg.

De vraag is of degene die minstens vier broden in de sloot en berm heeft gegooid dit als aanschouwelijke preek heeft bedoeld?!