Klanten van VechtHorst met een inkomen tot en met € 43.574,- krijgen vanaf 1 juli 2020 een beperkte huurverhoging. Het gaat om meer dan tachtig procent van alle klanten. Zij betalen 1,5 procent meer huur. Dat is 1,1 procent minder dan de inflatie, die VechtHorst als uitgangspunt voor de huurverhoging hanteert. Met deze en andere maatregelen wil de corporatie de betaalbaarheid van haar woningen blijvend verbeteren.

Robert Waarsing, directeur VechtHorst, legt uit: “We verhogen de huur dit jaar zeer beperkt voor de grootste groep klanten. We hebben goed naar onze begroting gekeken en daar hebben we de huurverhoging op aangepast. We hebben ervoor gekozen om niet onnodig meer te vragen.” 

Oplossingen op maat

Door de coronacrisis kunnen mensen financiële problemen krijgen. Waarsing begrijpt dat: “Het kan gebeuren dat mensen minder of zelfs geen inkomen meer krijgen. We vragen iedereen die financiële problemen krijgt, om met ons te bellen. We zoeken dan samen, net als altijd, naar een passende oplossing.”

Lage woonlasten

VechtHorst neemt meer maatregelen om de woonlasten voor klanten zoveel mogelijk te beperken. “We verduurzamen onze woningen met isolerende maatregelen en zonnepanelen”, vertelt Waarsing. “Daardoor kunnen mensen besparen op hun energiekosten. Die maatregelen zijn bovendien gratis voor onze klanten. We berekenen ze namelijk niet door in de huur.”

Financieel gezond

VechtHorst heeft de jaarlijkse huurverhoging nodig om financieel gezond te blijven. Door de extra huurinkomsten kan de corporatie stijgende bouwprijzen en onderhoudskosten betalen. Ze investeert het geld daarnaast in nieuwbouw en duurzaamheid. Zo kan VechtHorst ook in de toekomst mensen met een inkomen tot € 43.574 een betaalbare woning bieden.