Organist Harm Hoeve heeft samen met enkele bevriende musici het initiatief genomen om in de afgelopen week een aantal video’s op te nemen met muziek ter bemoediging in deze barre tijd. Ook hebben ze liederen voor de Lijdenstijd en Pasen gespeeld . De opnames zijn te zien op het youtube-kanaal of facebook van organist Harm Hoeve. 

Met panfluitiste Noortje van Middelkoop vonden de opnames plaats in de historische Bovenkerk te Kampen. Noortje laat horen dat ze naast de panfluit ook de akkordeon beheerst en prachtig kan zingen. In De Levensbron te Rouveen werdt het trompetspel van Arjan en Edith Post, pianist Johan Bredewout en organist Harm Hoeve vastgelegd. 

Inmiddels zijn een aantal filmpjes geplaatst. Dit aantal wordt de komende tijd uitgebreidt.

Concertbezoek is nu niet mogelijk. Daarom kunt u op deze wijze de musici digitaal uitnodigen in uw huiskamer. De musici hopen dat hun muziek hoop en bemoediging mag geven in deze dagen. 

De video’s mogen ook vrij gebruikt worden als muziek voor of na een uit te zenden kerkdienst, in verzorgingstehuizen of waar dan ook maar.

Voor meer info, zie www.harmhoeve.nl 

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God

YouTube video