Supermarkt Boni stelt schoonmaakmiddel beschikbaar om de winkelwagen te reinigen alvorens je de winkel binnengaat. Er is 1 rij karren beschikbaar zodat je automatisch afstand houdt.