Op maandag 24 februari  houdt Dirk Kok in Museum Staphorst zijn lezing over volksverhalen en volksgeloof vanwege de ‘te’ grote belangstelling nog een keer. 

In het verleden als het werk in de boerderij gedaan was, verzamelde men zich ’s avonds rond de kachel; de centrale vuurplaats.  Hier werden de verhalen over witte wieven, de behekste boterkarn en de zwarte kat doorgegeven. 

Vertellingen die generaties lang van de grootouders aan de kleinkinderen werden door verteld. Verhalen die de bewoners boeiden maar tegelijk ook vrees aanjoegen. Met de komst van de tv was het over met het doorgeven van de verhalen uit het verleden. Hoeveel van wat er verteld was op waarheid beruste wist je nooit.  Maar boeiend waren ze wel.

In het verre verleden namen de Hillegiesbargen (heilige bergen) een belangrijke plaats in het leven van de toenmalige bewoners. Niet zo gek. De eerste christelijke kerken werden op vóór christelijke hoogten gebouwd, gewijde plaatsen waar de natuurvolken gewend waren bij elkaar te komen. De zendelingen van vroeger bouwden voort op heidense gewoontes. Geloof en bijgeloof waren naadloos verweven in de samenleving. Nog altijd sijpelen de restanten van de oerverhalen door in het heden. Rondom de jaarwisseling; maken we lawaai.  En wat te denken van de oeroude motieven op de melkrekken en de levensbomen boven de deuren.

Dörck met de zeven honden
Op kerstavond waart Dörck met de zeven honden rond, dus binnenblijven. Het platteland, niet alleen in Staphorst, kende de macht van de kwakzalvers, kruidendokters en duivelbanners. Tegenwoordig, met alle binnen- en buitenverlichting, kijken we vreemd aan tegen deze oude gewoontes en mysterieuze reizende toverdokters.

Nog enkele stoelen vrij

Wilt u er verzekerd van zijn dat er deze avond een zitplaats voor u is, dan kunt u zich van tevoren aanmelden, bij Jan Talen, voorzitter bij het Museum Staphorst via 0522 46 26 25,  06 549 351 68   of jtalen@solcon.nl
De entree is € 6,00, inclusief koffie/thee, de bijeenkomst start om 19.30 uur.