“Wil je een keer een doopdienst meemaken?”
“Heb je vragen over de door Jezus opgedragen geloofsdoop uit Mattheüs 28 vers 19: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen”?
“Wil je gedoopt worden omdat je tot geloof in Jezus gekomen bent?”
Wees van harte welkom op DV zaterdagmiddag 22 juni aanstaande.
Het is bij de vijver achterop het terrein van ELAH aan de Puntweg 9 te Punthorst.

Wij gaan daar liederen over Jezus zingen, Hem verhogen Die in majesteit zit aan de rechterhand van Zijn Vader.
Hem eren en danken voor het plaatsvervangend werk aan het kruis voor ons en voor alle mensen.
Hem aanbidden voor Zijn opstanding uit de dood, Zijn hemelvaart en het sturen van de Heilige Geest op alle mensen.
Hem danken dat Hij straks terugkomt op de wolken van de hemel en aan alle verdorvenheid op deze aarde een einde zal maken.

Wij gaan de blijde boodschap van Jezus verkondigen van redding, genezing en bevrijding.
Er zullen personen hun getuigenis geven van de kracht van Jezus, die hen redde uit diepste wanhoop van een uitzichtloos leven.

Dopen
Er worden twee personen gedoopt op dezelfde manier zoals wij dat zien in het Bijbelboek Handelingen.
Wij bidden graag voor je als je wanhopig, depressief of ziek bent.
Na afloop zal er koffie met lekkers zijn en is er ruimschoots gelegenheid om met elkaar na te praten.

Inloop 13 uur, begin 13.30 uur.
Kom met de verwachting op onze almachtige God Die alle dingen in Zijn hand heeft en bij Wie alle dingen mogelijk zijn!
Kleed je op het weer, neem een stoeltje mee en een kleedje als je kinderen meeneemt.
Een flesje water en uiteraard je Bijbel als je die hebt.
Toiletten aanwezig.
Neem vrienden, vriendinnen en familie mee.
Collecte voor de onkosten.
Nogmaals van harte uitgenodigd en ik ontmoet je graag daar en dan!

Contact: ‪06 51046981‬