Veel mensen moeten Jezus niet. Ik kom ze overal tegen, binnen en buiten de kerken. Zij willen de genade maar niet aanpakken. Dat zou zomaar niet gaan. Of… zij denken dat zij eerst het recht van God mee moeten maken. Of… hoor ik ze zeggen: ik ben zelf verantwoordelijk dan moet ik ook zelf betalen voor mijn zonden. Of… vele kerkgangers menen dat de genade niet voor hen is maar wèl voor anderen.

En zo leef je dan, opgesloten in een cel. Je wacht op de uitvoering van je doodvonnis. Dag in, dag uit met diepe verborgen angst. En zo leef je jaar in, jaar uit met Gods toorn op je. Ineens echter gaat de celdeur van je leven open. Je besterft het bijna van angst want dat kon je beul weleens zijn om het rechtvaardige vonnis uit te voeren. Maar er klinkt een zachte liefdevolle allesdoordringende stem: “Je bent vrij. Ik heb jouw straf ondergaan! Ik heb tegen de Rechter gezegd: “Verlos hem, zodat hij niet neerdaalt in het graf; Ik heb verzoening gevonden”. Kom daarom je cel uit! Ga in Mijn vrijheid leven!” Dit is nu Gods genade! De straf en de eeuwige dood verdient. De vrijspraak en het eeuwige leven door Jezus aangeboden!

Je hoeft echt niet eerst uit te zoeken of die genade wel voor jou is. Want God sluit nooit iemand uit van Zijn genade! Hij riep immers in het Paradijs: “Adam waar ben je?” En daarmee worden alle nakomelingen van Adam geroepen! En op tal van plaatsten in de Bijbel zegt God dat Hij niemand voortrekt! Je hoeft ook niet iets goeds te doen om de genade aan te mogen pakken. Je kunt toch niet betalen met netjes te leven. Je hoeft ook niet van alles mee te maken om ervoor in aanmerking te komen. Genade stroomt onvoorwaardelijk uit Gods liefde naar je toe!

Jezus volbracht alles! Hij offerde Zich als het Lam van God voor jouw zonden en die van het hele mensdom! Jezus droeg je straf en maakte daardoor voor jou de weg weer vrij naar God de Vader! Hij stierf om je leven te geven. Hij stond op uit de dood om je van je schuld vrij te spreken. Jezus leeft in eeuwigheid! En Hij regeert op Zijn overwinningstroon naast de Vader om altijd voor jou te bidden!

“Kom dan tot Jezus Hij stierf ook voor U”, zingt het lied! Geloof en vertrouw op Zijn eeuwige woorden die niet gebroken kunnen worden! Ook als je de deur van je hart nog steeds dicht houdt, blijft Hij kloppen om je leven binnen te komen. “Doe open en laat Jezus je leven binnen! Ik heb er nooit spijt van gehad dat ik dat gedaan heb!”

Als je het moeilijk vindt om Jezus te vinden en aan te nemen, mail naar levendenstromendwater@gmail.com. Of app naar 06-51046981.