In de schaduwen van je ziel is diepe heimwee naar iets dat verloren is. Uit de verte, vanachter de horizon roept een stem: “Zoek!” Vanuit de overweldigende sterrenhemel zie je Gods eeuwige kracht, Zijn Goddelijkheid in de natuur. Want wie kan Hem dit nadoen? Het stimuleert je knagende verlangen naar dat verloren Paradijs. Je moet uit die leegte… Weg uit de doolhof van je leven waarin je opgesloten zit. Het pijnlijk verlangen naar je eeuwig thuis waar je Schepper op je wacht, houdt je in leven! Hoe je ook zoekt naar licht, je ontmoet duisternis. Je moet de muren gebruiken om vooruit te komen. Vaak zit je daar bij de pakken neer. Niet in de gewone wereld want daar ben je moeder, directeur, man, wethouder, student, of kerkganger. Daar gaat alles zijn gangetje. Met ‘up and downs’, met voor- en tegenspoed, met blijdschap en verdriet.

Intussen wordt dat verlangen naar dat verloren Paradijs hevig onderdrukt door een heilige oorlog ‘deep down’. Je bent daar voortdurend in gesprek met jezelf over wat je ervaart. Daar beoordeel je jezelf en anderen. Daar ben je boos op God en wilde je dat Hij niet bestond. Het is daar een soort heiligdom waar jij wierook brandt, jezelf aanbidt. Daar in die onsterfelijkheid ben je bezig met de vraag waar je naartoe gaat na je dood. Daar in die eenzaamheid van de vele nederlagen, huil je soms van machteloosheid. Je wilt opgeven!

En dan ineens hoor je: “Kom naar Mij voor rust voor je vermoeide en belaste ziel!” Het is Jezus! Hij kent je hart. Hij weet dat je daar mensen dood wenst, verlangt naar vreemdgaan, naar seks met jezelf en anderen, steelt, vloekt, scheldt, liegt en bedriegt en roddelt. Hij kent als enige dat onreine hart waardoor je je vies voelt. En juist dat schijnheilige hart wil Hij vernieuwen zonder prijs en zonder geld. Gratis, uit genade wil Hij je reinigen van al die dode dingen die je geweten zo bezoedelen.

Zo ging dat ook bij mij. Ik was in 2007 zo doodmoe om telkens de jaren te vervullen, de maanden vol te maken, de weken te volbrengen en de dagen door te komen. Echter ik bleef zoeken naar dat eeuwige leven, naar die rust. Het moest! Het kon niet anders want ik was verloren. Teneinde raad bad ik: “O God, wees mijn zondaar genadig. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp”. De oorlog in mijn ziel was plotseling teneinde. Ik was gevonden! Vrijgekocht door Jezus’ bloed! Als een dode kwam ik eindelijk thuis bij de hemelse Vader. Ineens leefde ik! Na 35 jaar zoeken eindelijk het verloren Paradijs gevonden. Houd vol! Jezus wacht op je!

Als je Jezus ook wilt vinden? Mail naar levendenstromendwater@gmail.com. Of app naar 06-51046981. Op de foto: Diabolus die met zijn trommelaar onze ziel belaagd met duister geroffel, dag en nacht.