Bang voor de toekomst. Depressief. Voortdurend scrollen door het nieuws of er nog meer aankomt. Het houdt mensen bezig, dag en nacht! Precies zoals het in de Bijbel staat: “En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden”.

Ook in kerkelijke omgevingen een toenemende verwarring. De ene zegt dat je naar Jezus mag komen zoals je bent. Een ander zegt dat je het eerst over de zondeschuld moet hebben. De ene belijdt de kinderdoop, een ander volgt Jezus in Zijn waterdoop en doop in de Geest. Over het werk van de Heilige Geest en Zijn gaven moet je het niet hebben. Die zouden gestopt zijn nadat de apostelen gestorven waren. Weinig eenheid en daarmee is uitvoering van Jezus’ opdracht “opdat zij één zijn, zoals U Vader en Ik, Eén zijn”verder weg dan ooit!

Ook Pilatus, de Romeinse gouverneur, was in diepe verwarring toen Jezus voor hem stond. Hij moest recht spreken over alle valse aantijgingen van de vrome Joden Die Jezus haatten. De vrouw van Pilatus waarschuwde haar man Jezus vrij te laten. Zij had die nacht in een droom erg geleden over Hem. Zij noemde Hem: de Rechtvaardige! Jezus vertelde tijdens zijn verhoor aan Pilatus dat Hij moest komen om van de waarheid te getuigen. Pilatus antwoordde daarop: “Wat is waarheid?” Hij had niet door dat het antwoord op zijn vraag pal voor hem stond: Jezus!

Zo is ook nu Jezus het antwoord op al onze vragen over verwarring, misleiding, manipulatie en controle door andere mensen en duistere machten. Jezus is de enige Waarheid. Als ik dat zeg dan “steigeren” mensen vaak. Men heeft echter zelf geen geloofwaardig alternatief. Jezus Zelf zal het bewijzen door straks met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. Dan zal iedereen, -of je wilt of niet-, Hem met de mond belijden, Hem zien en zijn/haar knieën buigen voor Hem!

Ik roep daarom iedereen op zo spoedig mogelijk naar Jezus te gaan. Hij alleen is immers de Weg naar de Hemelse Vader en het Leven. Als je in Hem gelooft, geeft Hij genade, vergeving van zonden, eeuwig leven, diepe rust in je ziel en vrede met God! Dat is bij niemand anders te verkrijgen!

Dan kun je 2023 afsluiten in diepe innerlijke vreugde en samen met Jezus aan 2024 beginnen! Dan ben je niet meer bang voor de toekomst. Ook niet als het nog veel erger wordt. Ook niet als het einde van deze wereld daar is. Jij bent er dan klaar voor. Want plotseling zal het er zijn. De hemel zal openscheuren. En wij zullen allemaal, in een ‘split second’, de Waarheid met eigen ogen zien, in volle omvang.

Vragen hierover of doorpraten over Jezus? Mail naar levendenstromendwater@gmail.com. Of app naar 06-51046981. Foto met toestemming van Ain Vares (www.ainvaresart.com).