Iedereen is met die vraag bezig: ”Heb ik het nu goed, of fout gedaan?” “Of kan ik dit nu wel doen, of is het ten diepste fout?” Je vult je belastingformulier in. Je wilt eerlijk zijn maar toch lokt het bedrog. Het geeft immers voordelen. En… “De regering is zelf ook niet betrouwbaar. Waarom zou ik dat dan wel zijn?”. Echter van binnen roept iets je op om eerlijk te zijn!

En niet alleen bij het invullen van je belasting- of declaratieformulier. Maar ook bijvoorbeeld dat je van binnen voortdurend op je vrouw loopt te schelden. Of te mopperen op je man. Soms vloek je daar. Je bent het niet met hem/haar eens maar toch zeg je dat hij/zij gelijk heeft. Je schrikt héél erg van die ene nare gedachte: “Was zij/hij maar dood dan kan ik mijn gang gaan”. Je wilt dat niet maar toch zijn die gedachten er en… de veroordeling!

Er komt een berichtje van je beste vriendin. Ineens denk je “Daar heb je haar weer!” Intussen stuur je haar een lief berichtje terug. Je huichelt en je wordt meteen veroordeeld ‘deepdown’.

De Bijbel is een eerlijk Boek, ook over ons hart. Ons hart is “arglistig”. Dat betekent doortrapt, geslepen, huichelachtig. Ja zelfs dodelijk, verderfelijk. Gelukkig weet alleen God wat zich daar afspeelt. Het zou toch wat zijn als al onze gedachten en echte motieven op ons voorhoofd te lezen waren.

In die binnenste rechtbank, het geweten, wordt door God Zelf recht gesproken. Velen lopen daarom met een bevlekt en smerig geweten rond. Zij schamen zich voor zoveel dingen. Niet af te kopen door meer goede dingen te doen. Niet over te doen, ook al willen zij dat nog zo graag. Het is gebeurd en zij zijn schuldig. Dan maar diep wegstoppen, toch gaat het niet echt weg. Integendeel het blijft veroordelen. Je kunt dat ook niet wegwassen door meer te douchen, te drinken, drugs te gebruiken of door medicijnen.

Nu is er gelukkig een echte oplossing van God Zelf voor zo’n schuldig geweten. Die staat in de Bijbel namelijk in de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 9 vers 14: “hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!”

Geen veroordeling meer! Geen schaamte meer! Alles weggewassen door het bloed van Jezus! Zonden en al die goede eigen dingen, die worden hier dode werken genoemd, door God weggedaan zover het westen is van het oosten. En eindelijke de rust van Jezus in je ziel waarvan iemand eens uitriep: “Onrustig is ons hart, O God, totdat het rust vindt in U!” Van dienen van jezelf naar een relatie met God door Jezus Zijn Zoon, het eeuwige leven. God dienen in je nieuwe geest! Ook voor jou!

Als je vragen hebt of hierover doorpraten, mail mij dan gerust naar levendenstromendwater@gmail.com. Of app naar 06-51046981.