Zaterdagmiddag, 23 september, zal er weer een openluchtdienst gehouden worden. Deze is op het grasveld bij de vijver op het terrein van de Christelijke Zorgboerderij ELAH aan de Puntweg 9, 7715 PK Punthorst.

Een prachtige plek in de natuur waar de blijde boodschap van het Evangelie van Gods Koninkrijk van opwekking uit de doden, nieuw eeuwig leven, Jezus volgen in Zijn dopen in water en Geest en leren te getuigen van Hem!

Wees van harte welkom met je kinderen vanaf 13.30 uur. Neem je eigen stoel(tje) mee, een kleedje voor de kids om op te zitten, een paraplu voor de regen en/of voor de zon, je Bijbel als je die hebt. Ook zonder Bijbel ben je van harte welkom! Kleed je op het verwachte weer. Neem een flesje water mee voor als het warm is. Er zijn toiletten op het terrein van de zorgboerderij waarvan gebruik mag worden gemaakt.

De bijeenkomst begint om 14 uur met muziek en het zingen van Psalmen en geestelijke liederen. Wij gaan Jezus, danken, loven, prijzen en Zijn Naam verhogen en verheerlijken!

Daarna zullen wij als eerste voorbede doen voor Rouveen, Staphorst, Nieuwleusen, Punthorst en IJhorst. Het aanroepen van de Allerhoogste God om Zijn Geest uit te storten op deze landstreek en een grote opwekking te geven! Terugkeer naar God voor bekering en vernedering en Zijn aangezicht zoeken voor onszelf en tienduizenden nog verloren mensenzielen. God smeken of Hij Zijn belofte uit Jesaja 44 vers 3 waar wil maken! Immers daar staat: “Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen”.

En die opwekking begint bij ons! Wij moeten weer wakker worden zoals de Bijbel zegt in Efeze 5 vers 14: “Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.” Kom luisteren als je nog ligt in dat graf van zonden, wereld en eigen wilskracht! Jezus roept je uit dat graf van je leven. Lees maar: ”Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven”. Precies zoals Lazarus door Jezus uit het graf geroepen werd en uit de dood opstond!

Een aantal personen zullen deze middag getuigen hoe Jezus hen riep uit het graf van zonden en wereld en vertellen over Zijn aanwezigheid door de Heilige Geest in hun leven. Er is ook gelegenheid om je te laten dopen in water en Geest. Om Gods Geest te ontvangen om met kracht te gaan getuigen van Jezus. En… om dit leven vol te kunnen houden door véél dichter bij Jezus te leven. Na afloop is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting, om koffie of iets fris te drinken.