Bent u nog niet gevaccineerd? 9 nov-2021 vanaf 13:00 uur in huisartspraktijk Rouveen. Zonder afspraak.. Vanaf 13.00 – 17.00 Voor vragen belt u gerust. 0522-291232

GGD- ARTS/COORDINATOR zijn er aanwezig voor jullie evt. Vragen.
Wie zet het vaccin; GGD IJsselland.