Hierbij willen wij iedereen die boven de 60 jaar is en nog geen vaccin heeft gehad, uitnodigen voor vaccinatie. Neemt contact met Huisarts Praktijk Rouveen. huisartspraktijkrouveen.nl Tel. 0522 291232


Helaas ondermijnen de voortdurende incidenten, die voor een flink deel worden veroorzaakt door slecht management en slechte communicatie, het vertrouwen in het AstraZeneca-vaccin. Dat is jammer. Het vaccin is namelijk over het algemeen heel veilig en beschermt goed tegen ziekte en uitstekend tegen ernstige ziekte. Daarnaast is het vrij goedkoop en goed hanteerbaar. Deze eigenschappen maken het tot een zeer belangrijke pilaar in de strijd tegen covid-19.Zowel de omvang van de vaccinatiecampagne als de nieuwe typen vaccins leiden tot vragen over de veiligheid van de vaccins. In deze bijdrage bespreken we: (a) welke ongewenste reacties te verwachten zijn bij covid-19-vaccins; (b) welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn bij vaccinatie; en (c) welke procedure je moet volgen wanneer een overgevoeligheidsreactie is opgetreden. 

Zowel de omvang van de vaccinatiecampagne als de nieuwe typen vaccins leiden tot vragen over de veiligheid van de vaccins. In deze bijdrage bespreken we:
A welke ongewenste reacties te verwachten zijn bij covid-19-vaccins;
B welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn bij vaccinatie; en
C welke procedure je moet volgen wanneer een overgevoeligheidsreactie is opgetreden. 


A: De meest voorkomende bijwerkingen die bij de covid-19-vaccins gezien zijn, komen overeen met die van andere vaccins. Zoals een lokale reactie rond de injectieplaats gezien en werden onder andere moeheid (63%), hoofdpijn (55%), koude rillingen (32%) en koorts (14%).
B: Overgevoeligheidsreactie op vaccins; Overgevoeligheidsreacties op vaccins zijn zeldzaam. Er zijn wereldwijd al meer dan 75 miljoen doses van verschillende covid-19-vaccins toegediend, waarbij hoofdzakelijk geringe bijwerkingen werden gezien. 
C: Bij een mogelijke overgevoeligheidsreactie kan een arts in overleg met een allergoloog onderzoeken of een volgende vaccinatie veilig is en of daarbij voorzorgsmaatregelen nodig zijn.