Van een reporter

Deze week vond in de Hof Punthorst de eerste van drie lezingen plaats. Het gaat over opwekking in Nederland met als thema: Herleving in Nederland – Hizkia wijst de weg. Spreker was dominee Jan den Admirant uit Hoogeveen.

Eergisteren had hij een twintigtal toehoorders in De Hof, op het terrein van zorgboerderij ELAH, Puntweg 9, Punthorst. Naar verluidt is er steeds meer opwekking op de aarde, en ook in Nederland. “God zoekt kanalen, waarlangs Hij kan werken”.

“Opwekking begint altijd bij de kinderen van God. En in een dieptepunt. Hizkia had alles tegen toen hij zijn koningschap begon. De tempel was dicht. Jeruzalem was vol afgoderij. Hizkia had een goddeloze vader als ‘voorbeeld’. Priesters lieten het erbij zitten. Hij had een volk dat ver van de dienst van God was afgeweken. Geen beginnen aan. En toch… in een mum van tijd veranderde alles! (Bijbel > 2 Kronieken 29)”.

De volgende twee lezingen vinden plaats op 18 maart en 15 april om 20.00 uur.

Vooraf aan de lezing was er lofprijzing op het platvorm met diverse muziekinstrumenten. In de meeste kerken in de gemeente Staphorst treft men tegenwoordig, al dan niet periodiek, wel eens een gitaar, trompet, drumstel of andere muziek instrumenten aan. Jubal had in Genesis 4 vers 21 vermoedelijk nog geen orgel. Bij deze kerken was er aanvankelijk weerstand tegen al die instrumenten, maar het lijkt er op dat “God alles in de hand heeft, wonderbaarlijk maar waar”.

Overal op de wereld ziet men tegenwoordig, in zalen uitzendingen op TV en via andere informatiedragers, zoals CAI kabels, satellieten, internet en zo meer, lofprijzing c.q. worship op het platvorm. Dit is niet voor niets. Het is heel belangrijk.

In het begin van onderstaande audio legt een externe insider uit waarom lofprijzing zo belangrijk is: “De Heilige Geest beweegt op muziek… Er zit een ongekende kracht in het aanbidden en lofprijzen van de Heer…, God heeft ons muziek gegeven als onder andere een wapen…”.

De audio is in februari 2019 in Noord Holland opgenomen in een zaal met rond de 500 personen. De audio is aan de lange kant voor degenen die het compleet willen beluisteren. In het eerste deel wordt het belang van lofprijzing uitgelegd.

Orthodoxe voorgangers en hun raad, die gelovig zijn dat God niet verder is gekomen dan de middeleeuwen, en denken dat er in de hemel alleen maar orgels zijn en vasthouden aan ouderwetse Bijbelvertalingen, slaan de plank mogelijk mis. Het is overigens zo, wanneer je constant 20 jaar achterloopt, je elk jaar ook moderner wordt. Bovendien heeft God eeuwig de tijd en hebben engelen een engelengeduld.

Jezus is gekomen om zielen te redden. Een ziel heeft geen huidkleur, geen ras, geen gewicht, is niet mooi of lelijk, is niet lang of kort, is niet dik of dun, heeft geen specifiek plaats in het universum en kan afstanden van biljoenen lichtjaren afleggen in 0.00 seconden (vandaar dat ze in (of op) de Hemel kunnen komen. Een ziel kan geen snelheid hebben, maar kan wel een constante afstand aanhouden van iets wat beweegt. Een ziel kan alleen verdwijnen en verschijnen. En spijtig genoeg voor de atheïst, kan een ziel niet dood. Derhalve is het een goed plan er voor te zorgen dat je op de goede plaats komt na het aardse leven.

Luister hier naar audiofragment…